Projekat “Park Centar” u Srpskoj ulici je u finalnoj fazi radova