Zakupi poslovnih prostora

Jedan od osnovnih segmenata poslovanja Tropic d.o.o. jeste i izdavanje objekata, odnosno poslovnih prostora u zakup.

Trenutno raspolažemo sa približno 44.000 m2 izdatih poslovnih prostora sa različitim namjenama (tržni centri, trgovine, butici, kancelarijski prostori i sl.).

Shodno tome, posjedujemo objekte tj. poslovne prostore predvidjene za gore navedene poslovne koncepcije u Banjaluci, Prijedoru, Brčkom, Bijeljini, Brodu, Novom Gradu i drugim gradovima, te u tom pravcu saradjujemo sa mnogim brendiranim kompanijama.